بازگشت به: میکسر نانوحباب شناور توربیتی
شرحمتریکامپریال
1 اسم مدل مشخصات نانو حباب میکسر Turbite 737-O2SUS316 مشخصات نانو حباب میکسر Turbite 737-O2SUS316
2 شماره مدل turbiti_316_737_O2SUS turbiti_316_737_O2SUS
مایعمتریکامپریال
3 حداقل جریان / دقیقه 50 هرتز 125 لیتر 33 گالن
4 حداکثر جریان / دقیقه 50 هرتز 160 لیتر 42 گالن
5 حداقل جریان / دقیقه 60 هرتز 140 لیتر 37 گالن
6 حداکثر جریان / دقیقه 60 هرتز 175 لیتر 46 گالن
7 حداقل جریان / ساعت 50 هرتز 7.5 M3 264.9 CF
8 حداکثر جریان / ساعت 50 هرتز 9.6 M3 339.0 CF
9 حداقل جریان / ساعت 60 هرتز 8.4 M3 296.6 CF
10 حداکثر جریان / ساعت 60 هرتز 11 M3 371 CF
11 حداقل دمای آب 0 ℃ 32 ℉
12 حداکثر دمای آب 40 ℃ 104 ℉
13 موجودیت و اندازه صافی Strainer on submersible pump when larger than 6 mm Strainer on submersible pump when larger than 6 mm
محیطمتریکامپریال
14 حداقل دمای محیط -20 ℃ -4 ℉
15 حداکثر دمای محیط 50 ℃ 122 ℉
16 حداقل رطوبت نسبی 0 % 0 %
17 حداکثر رطوبت نسبی 100 % 100 %
گازمتریکامپریال
18 حداقل جریان / دقیقه 5.0 لیتر 1.3 گالن
19 حداکثر جریان / دقیقه 8.0 لیتر 2.1 گالن
20 حداقل جریان / ساعت 300 لیتر 79 گالن
21 حداکثر جریان / ساعت 480 لیتر 127 گالن
22 فشار حداقل 40 کیلوپاسکال 6 PSI
23 فشار حداکثر 65 کیلوپاسکال 9 PSI
24 کیفیت گاز بدون گازهای تخریش کننده: از O2، N2، CO2 یا هوای محیط استفاده کنید. بدون گازهای تخریش کننده: از O2، N2، CO2 یا هوای محیط استفاده کنید.
برقیمتریکامپریال
25 ولتاژ فاز Ø واحد یک فاز (1 Ø) 115 یا 220 ولت یک فاز (1 Ø) 115 یا 220 ولت
26 مصرف برق واحد 480 وات بر اساس پمپ توصیه شده 480 وات بر اساس پمپ توصیه شده
27 قطعات خیس شده SUS316L، PVC، نایلون SUS316L، PVC، نایلون
28 روش مکش پمپ پمپ شناور پمپ شناور
29 کنترل بدون کنترل بدون کنترل
پمپ
30 @option Water treatment Tsurumi 50PN2.75
31 @option کشاورزی باغبانی Tsurumi LB 480
32 @option کشاورزی باغبانی Tsurumi LB 481
33 @option Water treatment Tsurumi HS2.4S
34 @option Water treatment Tsurumi HSD2.55S
35 @option آبزی پروری، پمپ Tsurumi آب دریا 50TM2.75
36 @option DAB Leader FEKA BVP
اتصالاتمتریکامپریال
37 ورودی آب ورودی پمپ شناور ورودی پمپ شناور
38 مجرای خروج آب 25 میلی متر حدود 1 اینچ 25 میلی متر حدود 1 اینچ
39 ورودی گاز شیلنگ گاز 10 میلی متر یا 3/8 اینچ شیلنگ گاز 10 میلی متر یا 3/8 اینچ
ابعاد و وزنمتریکامپریال
40 Dim. (w) x (d) x (h) 310 x 285 x 890 میلی متر 12.2 x 11.2 x 35.0 اینچ
41 وزن 17.3 کیلوگرام 38.1 پوند
42 Shipping dim. (w)x(d)x(h) 35 x 34 x 95 سانتی متر 14 x 13 x 37 اینچ
43 وزن حمل و نقل 25 کیلوگرام 55 پوند
ملاحظات
44 سایر اظهارات
  • وزن: واحد وزن: 17.3 کیلوگرم

  • وزن: واحد وزن پمپ LB480+ و منیفولد UFB: 30.5 کیلوگرم

بازگشت به: میکسر نانوحباب شناور توربیتی