Slideshow Items

 • RF100 Single: محصول فیلتر ورودی (استرینر).
 • محصول دوبلکس RF100: فیلتر ورودی (استرینر).
 • محصول RF100 تریپلکس: فیلتر ورودی (استرینر).
 • RF100 تریپلکس: نصب شده در آب
 • RF100 Single: صافی، نمای پایین

توضیحات محصول

فیلتر ورودی از نسبتی از خروجی پمپ برای تامین تغذیه روتور شستشوی معکوس داخلی استفاده می‌کند. جت‌های دوقلوی روتور تمیزکننده با سرعت 60 دور در دقیقه می‌چرخند و هر ½ ثانیه کل صفحه را تمیز می‌کنند. تقریباً 20 تا 25 درصد از خروجی پمپ برای تأمین روتور تمیزکننده مورد نیاز است.

برای ظرفیت بیشتر (تا 60 لیتر در دقیقه) این فیلترها را می توان ترکیب کرد تا یک نسخه دوطرفه ایجاد کند که از همان فناوری و قفس فیلتر استفاده می کند و سرعت جریان را دو برابر می کند.

از آنجایی که مکانیسم تمیز کردن در سمت فیلتر شده صفحه نمایش است، زباله های موجود در آب مانع از مکانیسم نمی شوند

Table: volumes and mesh sizes

لیتر/دقیقه60 μm115 μm250 μm
30RF100SRF100SRF100S
60RF100DRF100DRF100D
90RF100TRF100TRF100T

RF100 Single: فیلتر ورودی خود تمیز شونده برای پمپ ها

 • محافظت از آبزیان به عنوان فیلتر پمپ برکه
 • محافظت از تجهیزات در برابر علف های هرز و زباله
 • سیستم های آبیاری کوچک
 • سیستم های جمع آوری آب باران
 • پمپ های حوض کوچک، فواره ها و آب نماها
 • در هرجایی به جریان سیال فیلتر شده نیاز است
 • فیلتراسیون نمونه ها یا آنالایزرهای آنلاین
 • فیلتراسیون فرآیندهای صنعتی

فیلتر ورودی، حجم صافی و جدول انتخاب اندازه مش گالن در دقیقه

  • اندازه شبکه ها (سوراخک ها): 60 میکرومتر, 115 میکرومتر, 250 میکرومتر
  • تامین آب: از خروجی پمپ کوبیده شده است
  • اتصال اصلی: لوله ی استاندارد بریتانیا (BSP) با ضخامت 3/4اینچ
  • شستشوی معکوس اتصال: لوله ای استاندارد بریتانیا (PBS) با ضخامت 1/2 اینج
  • ظرفیت: 30 لیتر/دقیقه, 2 m3/ساعت
  • شستشوی معکوس: 6 به 8 لیتر/دقیقه, 0.36 به 0.45 m3/ساعت
  • example pump flow: 30 + 6 = 36 لیتر/دقیقه


  • اندازه به میلی متر: 67 (h) 125 (Ø)
  • وزن: 0.4 کیلوگرام
  • ظرفیت: 8 GPM
  • شستشوی معکوس: 2 GPM به 1.98129 GPM
  • example pump flow: 8 + 2 = 10

  • ظرفیت: 476 GPH اختصار گالن در ساعت است
  • شستشوی معکوس: 95 GPH اختصار گالن در ساعت است به 119 GPH اختصار گالن در ساعت است
  • Example pump flow: 476 + 95 = 571


  • اندازه به اینچ: 2.6 (h) 4.9 (Ø)
  • وزن: 1 پوند
  • مواد: بافت یا مش نایلونی
  • فقس (قفس چه): پلی پروپیلن
  • اندازه شبکه ها (سوراخک ها): 60 میکرومتر, 115 میکرومتر, 250 میکرومتر
  • تامین آب: از خروجی پمپ کوبیده شده است
  • اتصال اصلی: لوله ی استاندارد بریتانیا (BSP) با ضخامت 11/4 اینچ
  • شستشوی معکوس اتصال: لوله ای استاندارد بریتانیا (PBS) نوع Male thread با ضخامت 3/4 اینج
  • ظرفیت: 60 لیتر/دقیقه, 4 m3/ساعت
  • شستشوی معکوس: 12 به 15 لیتر/دقیقه, 0.72 به 0.9 m3/ساعت
  • example pump flow: 60 + 12 = 72 لیتر/دقیقه


  • اندازه به میلی متر: 125 (w) 234 (l) 220 (h)
  • وزن: 0.4 کیلوگرام
  • ظرفیت: 16 GPM
  • شستشوی معکوس: 3 GPM به 3.96258 GPM
  • example pump flow: 16 + 3 = 19

  • ظرفیت: 951 GPH اختصار گالن در ساعت است
  • شستشوی معکوس: 190 GPH اختصار گالن در ساعت است به 238 GPH اختصار گالن در ساعت است
  • Example pump flow: 951 + 190 = 1,141


  • اندازه به اینچ: 4.9 (w) 9.2 (l) 8.7 (h)
  • وزن: 1 پوند
  • مواد: بافت یا مش نایلونی
  • فقس (قفس چه): پلی پروپیلن
  • اندازه شبکه ها (سوراخک ها): 60 میکرومتر, 115 میکرومتر, 250 میکرومتر
  • تامین آب: از خروجی پمپ کوبیده شده است
  • اتصال اصلی: لوله ی استاندارد بریتانیا با ضخامت 11/4 اینچ
  • شستشوی معکوس اتصال: لوله ای استاندارد بریتانیا (PBS) نوع Male thread با ضخامت 3/4 اینج
  • ظرفیت: 90 لیتر/دقیقه, 5 m3/ساعت
  • شستشوی معکوس: 18 به 23 لیتر/دقیقه, 1.08 به 1.35 m3/ساعت
  • example pump flow: 90 + 18 = 108 لیتر/دقیقه


  • اندازه به میلی متر: 125 (w) 260 (l) 230 (h)
  • وزن: 0.6 کیلوگرام
  • ظرفیت: 24 GPM
  • شستشوی معکوس: 5 GPM به 5.94387 GPM
  • example pump flow: 24 + 5 = 29

  • ظرفیت: 1,427 GPH اختصار گالن در ساعت است
  • شستشوی معکوس: 285 GPH اختصار گالن در ساعت است به 357 GPH اختصار گالن در ساعت است
  • Example pump flow: 1,427 + 285 = 1,712


  • اندازه به اینچ: 4.9 (w) 10.2 (l) 9.1 (h)
  • وزن: 1 پوند
  • مواد: بافت یا مش نایلونی
  • فقس (قفس چه): پلی پروپیلن