منتشر شده: پنجشنبه, ۸ ژوئن ۲۰۱۷
اصلاح شده: دوشنبه, ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۳

فیلم آموزشی: فیلتر ورودی خود تمیز شونده توضیح داده شده است

فیلم آموزشی فیلتر هوشمند

فیلترهای خود تمیز شونده از مسدود شدن پمپ ها جلوگیری می کنند و هوادهی را کارآمدتر می کنند. این پمپ ها همچنین به عنوان فیلترهای آبگیری برای زهکشی مخازن یا مناطق سیل زده عالی هستند. این ویدئو عملکرد داخلی این فیلتر آب هوشمند را توضیح می دهد.