حق چاپ © 2017 acniti LCC. تمامی حقوق محفوظ است.

کلیه مطالب منتشر شده در این سایت مشمول حق چاپ متعلق به acniti LLC می باشد. هر گونه بازتولید، ارسال، یا انتشار مجدد تمام یا بخشی از هر سندی که در این سایت یافت می شود صراحتاً ممنوع است، مگر اینکه acniti LLC صراحتاً رضایت کتبی قبلی خود را برای بازتولید، ارسال مجدد یا انتشار مجدد مطالب اعلام کرده باشد. سایر حقوق محفوظ است.

اسامی، علائم تجاری، علائم خدمات و آرم‌های acniti LLC که در این سایت ظاهر می‌شوند را نمی‌توان در هیچ‌گونه تبلیغات یا تبلیغاتی، یا در غیر این صورت برای نشان دادن حمایت مالی acniti LCC یا وابستگی به هر محصول یا خدماتی، بدون اجازه کتبی قبلی acniti LLC استفاده کرد.

اگرچه سایت acniti LCC شامل «پیوندهایی» است که دسترسی مستقیم راحت به سایر سایت‌های اینترنتی را فراهم می‌کند، acniti LLC صحت اطلاعات این سایت‌ها را تأیید، یا ارائه نمی‌کند.

acniti LLC تلاش های معقولی را برای درج اطلاعات دقیق و به روز در www.acniti.com انجام خواهد داد، اما acniti LLC هیچ ضمانت در مورد صحت آن ارائه نمی دهد.

همه کاربران موافق هستند که تمام دسترسی و استفاده از www.acniti.com و محتوای آن به عهده خودشان است. نه acniti LLC، و نه هیچ یک از طرفین دخیل در ایجاد، تولید یا ارائه اطلاعات و مطالب از طریق www.acniti.com، مسئولیتی در قبال خسارات مستقیم، اتفاقی، تبعی، غیرمستقیم یا تنبیهی ناشی از دسترسی، استفاده یا عدم توانایی برای استفاده از www.acniti.com ندارد.

acniti LLC ممکن است هر از چند گاهی این شرایط استفاده را تغییر دهد. قبل از استفاده مجدد از هر گونه محتوای این وب سایت، آن را بررسی کنید.

Last updated: یکشنبه, ۲۱ مهٔ ۲۰۲۳