منتشر شده: چهارشنبه, ۸ آوریل ۲۰۲۰
اصلاح شده: دوشنبه, ۴ سپتامبر ۲۰۲۳

گواهی پرورش دهنده گل با استفاده از مولد نانوحباب شناور توربیتی

آکنیتی با 3 کشاورز ژاپنی که از فناوری نانو حباب توربیتی آکنیتی استفاده می کنند مصاحبه می کند. پرورش دهندگان گل ژاپنی در ژوئن، ژوئیه زمانی که دما در ژاپن بسیار گرم و مرطوب است، شروع به کاشت می کنند. نانوحباب ها به ایجاد یک سیستم ریشه ای خوب کمک می کنند تا در زمستان گل های بیشتری بچینند. با توجه به سیستم های با قیمت اقتصادی آکنیتی، ژنراتور نانوحباب شناور با غلظت دهنده های اکسیژن، زمان بازپرداخت برای پرورش دهندگان در 1 یا 2 فصل است.