منتشر شده: الأربعاء, 8 أبريل 2020
اصلاح شده: الاثنين, 4 سبتمبر 2023

گواهی پرورش دهنده گل با استفاده از مولد نانوحباب شناور توربیتی

آکنیتی با 3 کشاورز ژاپنی که از فناوری نانو حباب توربیتی آکنیتی استفاده می کنند مصاحبه می کند. پرورش دهندگان گل ژاپنی در ژوئن، ژوئیه زمانی که دما در ژاپن بسیار گرم و مرطوب است، شروع به کاشت می کنند. نانوحباب ها به ایجاد یک سیستم ریشه ای خوب کمک می کنند تا در زمستان گل های بیشتری بچینند. با توجه به سیستم های با قیمت اقتصادی آکنیتی، ژنراتور نانوحباب شناور با غلظت دهنده های اکسیژن، زمان بازپرداخت برای پرورش دهندگان در 1 یا 2 فصل است.