نانوحباب چیست؟

Bubbles in diameter smaller than the wavelength of light are called ultrafine bubbles, and they are too small to see. In general bubble with a diameter smaller than 200 nanometer are called ultrafine bubbles. Ultrafine bubbles have many other remarkable features that ordinary bubbles do not possess. For example, these bubbles can stay in a liquid for a long time, and are electrically charged, and are extra highly pressured as well. These special features of ultrafine bubbles have attracted attention from many industries such as agriculture, wastewater, fisheries, drinking water for animals, food, cosmetics, chemical, medical.

پیوندها

1 پیوند به صفحات دیگر: ultrafine bubbles

  1. نانوحباب ها در تسریع متابولیسم موجودات زنده مفید هستند، اما مکانیسم آن هنوز به خوبی شناخته نشده است. در یک مطالعه، آنها تولید گونه‌های اکسیژن فعال (ROS) توسط نانو حباب‌ها و تأثیر آن بر جوانه‌زنی بذر را بررسی کردند. نتیجه‌گیری این مطالعه این بود که دانه‌های موجود در آب نانوحباب، سرعت جوانه‌زنی بالاتری نسبت به همه دانه‌هایی که در محلول‌های مختلف مورد استفاده متعارف غوطه‌ور شده بودند، داشتند.