فیلتر ورودی خود-تمیز شونده

فیلتر ورودی هوشمند با روتور داخلی که صفحه فیلتر را دو بار در ثانیه شستشو می دهد.
فیلتر ورودی هوشمند با روتور داخلی که صفحه فیلتر را دو بار در ثانیه شستشو می دهد.

فیلتر ورودی هوشمند با روتور داخلی که صفحه فیلتر را دو بار در ثانیه شستشو می دهد. این کار از مسدود شدن پمپ ها جلوگیری می کند و حذف آب و مواد جامد را آسان تر می کند.

پیوندها

2 پیوند به صفحات دیگر: فیلتر ورودی خود تمیز کننده

  1. فیلترهای خود تمیز شونده از مسدود شدن پمپ ها جلوگیری می کنند و هوادهی را کارآمدتر می کنند. این پمپ ها همچنین به عنوان فیلترهای آبگیری برای زهکشی مخازن یا مناطق سیل زده عالی هستند. این ویدئو عملکرد داخلی این فیلتر آب هوشمند را توضیح می دهد.

  2. Video: Self-cleaning inlet filter explained