متمرکز کننده اکسیژن

متمرکز کننده اکسیژن

یک متمرکز کننده اکسیژن از هوا قادر به تولید اکسیژن است. این دستگاه از یک کمپرسور و یک بستر الک زئولیت برای به دام انداختن نیتروژن در عبور اکسیژن استفاده می‌کند. هنگامی که ستون زئولیت با نیتروژن اشباع می شود، بستر غربال دوم شروع به پر شدن می کند در حالی که بستر غربال اول غیراشباع می شود.

پیوندها

1 پیوند به صفحات دیگر: تغلیظ کننده یا متمرکز کننده اکسیژن

  1. دستگاه اکسیژن ساز صنعتی اوکسیتی با قطعات باکیفیت ژاپنی و آمریکایی در بدنه آلمونیومی ساخته شده است. تغلیظ کننده از جذب نوسان فشار استفاده کرده و در هردقیقه 8 لیتر اکسیژن تولید می کند. این محصول برای ساعت های طولانی توانایی تولید اکسیژن را به گونه پایدار دارد