آکواپونیک

پیوندها

1 پیوند به صفحات دیگر: آکواپونیک

  1. کاهو مانوآ نوعی کاهو است که مستعد سیاه شدن برگ های بالایی است. Tipburn خشک شدن و مردن بافت برگ در امتداد لبه های برگ است. طی آزمایشی در یک کشتگاه پرورش‌دهنده‌ای در هاوایی نشان داده شد که با افزایش سطوح DO و افزودن حباب‌های بسیار ریز، کاهش سوختگی در نوک برگ ها می‌شود و کیفیت و تولید بهبود می‌یابد.