بازگشت به: میکسر نانوحباب ازن توربیتی
شرحمتریکامپریال
1 اسم مدل مشخصات میکسر نانوحباب توربیتی 808 مشخصات میکسر نانوحباب توربیتی 808
2 شماره مدل turbiti_808_box304_active turbiti_808_box304_active
مایعمتریکامپریال
3 حداقل جریان / دقیقه 4.0 لیتر 1.1 گالن
4 حداکثر جریان / دقیقه 12 لیتر 3.2 گالن
5 حداقل جریان / ساعت 240 لیتر 63 گالن
6 حداکثر جریان / ساعت 720 لیتر 190 گالن
7 حداقل دمای آب -20 ℃ -4 ℉
8 حداکثر دمای آب 50 ℃ 122 ℉
9 موجودیت و اندازه صافی بدون صافی، هنگامی که ذرات بزرگتر از 1 یا 2 میلی متر هستند نیاز به صافی است بدون صافی، هنگامی که ذرات بزرگتر از 1 یا 2 میلی متر هستند نیاز به صافی است
10 فیلتر(های) ورودی توصیه شده RF100 Single: فیلتر ورودی خود تمیز شونده برای پمپ ها
RF100 Single: فیلتر ورودی خود تمیز شونده برای پمپ ها
محیطمتریکامپریال
11 حداقل دمای محیط -20 ℃ -4 ℉
12 حداکثر دمای محیط 50 ℃ 122 ℉
13 حداقل رطوبت نسبی 0 % 0 %
14 حداکثر رطوبت نسبی 100 % 100 %
گازمتریکامپریال
15 حداقل جریان / دقیقه 0.2 لیتر 0.1 گالن
16 حداکثر جریان / دقیقه 0.6 لیتر 0.2 گالن
17 حداقل جریان / ساعت 12 لیتر 3.2 گالن
18 حداکثر جریان / ساعت 36 لیتر 9.5 گالن
19 فشار حداقل 50 کیلوپاسکال 7 PSI
20 فشار حداکثر 350 کیلوپاسکال 51 PSI
21 کیفیت گاز مناسب برای ازن مناسب برای ازن
برقیمتریکامپریال
22 مصرف برق واحد پمپ مشمول این محصول نیست. مصروف تخمینی برق 100 - 500 وات پمپ مشمول این محصول نیست. مصروف تخمینی برق 100 - 500 وات
23 قطعات خیس شده پلی کربنات یا لاستیک ASA، PVC، EPDM پلی کربنات یا لاستیک ASA، PVC، EPDM
24 مدل پمپ پمپ های گریز از مرکز (سنترفیوژی) تک مرحله ای مقاوم ازن پمپ های گریز از مرکز (سنترفیوژی) تک مرحله ای مقاوم ازن
25 کنترل بدون کنترل بدون کنترل
پمپ
26 @option Libelle FL5035 24VDC
اتصالاتمتریکامپریال
27 ورودی آب فشار 10 میلی متر برای اتصال یا 3/8 اینچ در صورت درخواست فشار 10 میلی متر برای اتصال یا 3/8 اینچ در صورت درخواست
28 مجرای خروج آب فشار 10 میلی متر برای اتصال یا 3/8 اینچ در صورت درخواست فشار 10 میلی متر برای اتصال یا 3/8 اینچ در صورت درخواست
29 ورودی گاز از طریق ونتوری از طریق ونتوری
ابعاد و وزنمتریکامپریال
30 ابعاد. (عرض) x (طول) x (ارتفاع) 120 x 180 x 140 میلی متر 4.7 x 7.1 x 5.5 اینچ
31 وزن 1.5 کیلوگرام 3.3 پوند
32 ابعاد برای ارسال . (عرض) x (طول) x (ارتفاع) 16 x 33 x 16 سانتی متر 6 x 13 x 6 اینچ
33 وزن حمل و نقل 2 کیلوگرام 4 پوند

بازگشت به: میکسر نانوحباب ازن توربیتی