بازگشت به: میکسر نانوحباب توربیتی
شرحمتریکامپریال
1 اسم مدل مشخصات میکسر نانوحباب Turbiti 747 مشخصات میکسر نانوحباب Turbiti 747
2 شماره مدل turbiti_box_747_SUS304 turbiti_box_747_SUS304
مایعمتریکامپریال
3 حداقل جریان / دقیقه 400 لیتر 106 گالن
4 حداکثر جریان / دقیقه 500 لیتر 132 گالن
5 حداقل جریان / ساعت 24 M3 848 CF
6 حداکثر جریان / ساعت 30 M3 1,059 CF
7 حداقل دمای آب -20 ℃ -4 ℉
8 حداکثر دمای آب 50 ℃ 122 ℉
9 فیلتر(های) ورودی توصیه شده RF400
RF400
محیطمتریکامپریال
10 حداقل دمای محیط -20 ℃ -4 ℉
11 حداکثر دمای محیط 50 ℃ 122 ℉
12 حداقل رطوبت نسبی 0 % 0 %
13 حداکثر رطوبت نسبی 100 % 100 %
گازمتریکامپریال
14 حداقل جریان / دقیقه 14 لیتر 3.7 گالن
15 حداکثر جریان / دقیقه 16 لیتر 4.2 گالن
16 حداقل جریان / ساعت 840 لیتر 222 گالن
17 حداکثر جریان / ساعت 960 لیتر 254 گالن
18 فشار حداقل 50 کیلوپاسکال 7 PSI
19 فشار حداکثر 350 کیلوپاسکال 51 PSI
20 کیفیت گاز هوا، CO2، N2، O2 شامل ازن در صورت درخواست. هوا، CO2، N2، O2 شامل ازن در صورت درخواست.
برقیمتریکامپریال
21 مصرف برق واحد پمپ مشمول این محصول نیست. مصرف برق تخمینی 1000-2000 وات. پمپ مشمول این محصول نیست. مصرف برق تخمینی 1000-2000 وات.
22 قطعات خیس شده اکریلیک استایرن اکریلونیتریل، PVC، EPDM اکریلیک استایرن اکریلونیتریل، PVC، EPDM
پمپ
23 @option Ebara pump DWO-400
24 @option Grundfos CM15-1
اتصالاتمتریکامپریال
25 ورودی آب اتصال رزوه ای 50 میلی متری یا 2 اینچی اتصال رزوه ای 50 میلی متری یا 2 اینچی
26 مجرای خروج آب اتصال رزوه ای 40 میلی متری یا 1.5 اینچی اتصال رزوه ای 40 میلی متری یا 1.5 اینچی
27 ورودی گاز فشار 10 میلی متر برای اتصال یا 6 میلی متر برای ازن فشار 10 میلی متر برای اتصال یا 6 میلی متر برای ازن
ابعاد و وزنمتریکامپریال
28 Dim. (w) x (d) x (h) 166 x 540 x 166 میلی متر 6.5 x 21.3 x 6.5 اینچ
29 وزن 4.8 کیلوگرام 10.6 پوند
30 Shipping dim. (w)x(d)x(h) 24 x 55 x 24 سانتی متر 9 x 22 x 9 اینچ
31 وزن حمل و نقل 6 کیلوگرام 13 پوند
ملاحظات
32 سایر اظهارات

    بازگشت به: میکسر نانوحباب توربیتی