بازگشت به: میکسر نانوحباب توربیتی
شرحمتریکامپریال
1 اسم مدل مشخصات میکسر نانوحباب Turbiti 747 مشخصات میکسر نانوحباب Turbiti 747
2 شماره مدل turbiti_747_box304 turbiti_747_box304
مایعمتریکامپریال
3 حداقل جریان / دقیقه 400 لیتر 106 گالن
4 حداکثر جریان / دقیقه 500 لیتر 132 گالن
5 حداقل جریان / ساعت 24 M3 848 CF
6 حداکثر جریان / ساعت 30 M3 1,059 CF
7 حداقل دمای آب -20 ℃ -4 ℉
8 حداکثر دمای آب 50 ℃ 122 ℉
محیطمتریکامپریال
9 حداقل دمای محیط -20 ℃ -4 ℉
10 حداکثر دمای محیط 50 ℃ 122 ℉
11 حداقل رطوبت نسبی 0 % 0 %
12 حداکثر رطوبت نسبی 100 % 100 %
گازمتریکامپریال
13 حداقل جریان / دقیقه 14 لیتر 3.7 گالن
14 حداکثر جریان / دقیقه 16 لیتر 4.2 گالن
15 حداقل جریان / ساعت 840 لیتر 222 گالن
16 حداکثر جریان / ساعت 960 لیتر 254 گالن
17 فشار حداقل 50 کیلوپاسکال 7 PSI
18 فشار حداکثر 350 کیلوپاسکال 51 PSI
19 کیفیت گاز هوا، CO2، N2، O2 شامل ازن در صورت درخواست. هوا، CO2، N2، O2 شامل ازن در صورت درخواست.
برقیمتریکامپریال
20 مصرف برق واحد پمپ مشمول این محصول نیست. مصرف برق تخمینی 1000-2000 وات. پمپ مشمول این محصول نیست. مصرف برق تخمینی 1000-2000 وات.
21 قطعات خیس شده اکریلیک استایرن اکریلونیتریل، PVC، EPDM اکریلیک استایرن اکریلونیتریل، PVC، EPDM
پمپ
22 @option Ebara pump 3M 50-125
23 @option Grundfos CM15-1
24 @option Grundfos CM25-1
25 @option Ebara pump DWO-400
اتصالاتمتریکامپریال
26 ورودی آب اتصال رزوه ای 50 میلی متری یا 2 اینچی اتصال رزوه ای 50 میلی متری یا 2 اینچی
27 مجرای خروج آب اتصال رزوه ای 40 میلی متری یا 1.5 اینچی اتصال رزوه ای 40 میلی متری یا 1.5 اینچی
28 ورودی گاز فشار 10 میلی متر برای اتصال یا 6 میلی متر برای ازن فشار 10 میلی متر برای اتصال یا 6 میلی متر برای ازن
ابعاد و وزنمتریکامپریال
29 ابعاد. (عرض) x (طول) x (ارتفاع) 166 x 540 x 166 میلی متر 6.5 x 21.3 x 6.5 اینچ
30 وزن 4.8 کیلوگرام 10.6 پوند
31 ابعاد برای ارسال . (عرض) x (طول) x (ارتفاع) 24 x 55 x 24 سانتی متر 9 x 22 x 9 اینچ
32 وزن حمل و نقل 6 کیلوگرام 13 پوند
ملاحظات
33 سایر اظهارات

    بازگشت به: میکسر نانوحباب توربیتی