بازگشت به: میکسر نانوحباب توربیتی
شرحمتریکامپریال
1 اسم مدل مشخصات میکسر نانوحباب توربیتی 707 مشخصات میکسر نانوحباب توربیتی 707
2 شماره مدل turbiti_727_box304 turbiti_727_box304
مایعمتریکامپریال
3 حداقل جریان / دقیقه 75 لیتر 20 گالن
4 حداکثر جریان / دقیقه 150 لیتر 40 گالن
5 حداقل جریان / ساعت 4.5 M3 158.9 CF
6 حداکثر جریان / ساعت 9.0 M3 317.8 CF
7 حداقل دمای آب -20 ℃ -4 ℉
8 حداکثر دمای آب 50 ℃ 122 ℉
9 موجودیت و اندازه صافی بدون صافی، هنگامی که ذرات بزرگتر از 1 یا 2 میلی متر هستند نیاز به صافی است بدون صافی، هنگامی که ذرات بزرگتر از 1 یا 2 میلی متر هستند نیاز به صافی است
محیطمتریکامپریال
10 حداقل دمای محیط -20 ℃ -4 ℉
11 حداکثر دمای محیط 50 ℃ 122 ℉
12 حداقل رطوبت نسبی 0 % 0 %
13 حداکثر رطوبت نسبی 100 % 100 %
گازمتریکامپریال
14 حداقل جریان / دقیقه 2.5 لیتر 0.7 گالن
15 حداکثر جریان / دقیقه 5.0 لیتر 1.3 گالن
16 حداقل جریان / ساعت 150 لیتر 40 گالن
17 حداکثر جریان / ساعت 300 لیتر 79 گالن
18 فشار حداقل 50 کیلوپاسکال 7 PSI
19 فشار حداکثر 350 کیلوپاسکال 51 PSI
20 کیفیت گاز بدون گازهای تخریش کننده: مناسب برای O2، هوا، CO2، N2 بدون گازهای تخریش کننده: مناسب برای O2، هوا، CO2، N2
برقیمتریکامپریال
21 مصرف برق واحد پمپ مشمول این محصول نیست. مصروف تخمینی برق 100 - 250 وات پمپ مشمول این محصول نیست. مصروف تخمینی برق 100 - 250 وات
22 قطعات خیس شده اکریلیک استایرن اکریلونیتریل، PVC، EPDM اکریلیک استایرن اکریلونیتریل، PVC، EPDM
23 مدل پمپ این محصول هم با پمپ های شناور و هم با پمپ های گریز از مرکز یا سنترفیوژی تک مرحله ای کار می کند. این محصول هم با پمپ های شناور و هم با پمپ های گریز از مرکز یا سنترفیوژی تک مرحله ای کار می کند.
24 تنظیم فشار پمپ این محصول با اکثر پمپ های هد پایین (Low head) به خوبی کار می کند. سر 10 تا 15 متر. (جزئیات بیشتر را از ما بخواهید). این محصول با اکثر پمپ های هد پایین (Low head) به خوبی کار می کند. سر 10 تا 15 متر. (جزئیات بیشتر را از ما بخواهید).
25 کنترل بدون عملکرد خودکار بدون عملکرد خودکار
پمپ
26 @option Ebara-Matrix-5-3
27 @option Grundfos CM5-3
اتصالاتمتریکامپریال
28 ورودی آب اتصال رزوه ای فلنج 25 میلی متری یا 1 اینچی اتصال رزوه ای فلنج 25 میلی متری یا 1 اینچی
29 مجرای خروج آب اتصال رزوه ای فلنج 20میلی متری یا 3/4 اینچی اتصال رزوه ای فلنج 20میلی متری یا 3/4 اینچی
30 ورودی گاز فشار 10 میلی متر برای اتصال یا 6 میلی متر برای ازن فشار 10 میلی متر برای اتصال یا 6 میلی متر برای ازن
ابعاد و وزنمتریکامپریال
31 ابعاد. (عرض) x (طول) x (ارتفاع) 113 x 275 x 140 میلی متر 4.4 x 10.8 x 5.5 اینچ
32 وزن 1.9 کیلوگرام 4.2 پوند
33 ابعاد برای ارسال . (عرض) x (طول) x (ارتفاع) 16 x 33 x 16 سانتی متر 6 x 13 x 6 اینچ
34 وزن حمل و نقل 3 کیلوگرام 7 پوند
ملاحظات
35 سایر اظهارات

    بازگشت به: میکسر نانوحباب توربیتی