بازگشت به: میکسر نانوحباب توربیتی
شرحمتریکامپریال
1 اسم مدل مشخصات میکسر نانوحباب توربیتی 707 مشخصات میکسر نانوحباب توربیتی 707
2 شماره مدل turbiti_707_box304 turbiti_707_box304
مایعمتریکامپریال
3 حداقل جریان / دقیقه 4.0 لیتر 1.1 گالن
4 حداکثر جریان / دقیقه 12 لیتر 3.2 گالن
5 حداقل جریان / ساعت 240 لیتر 63 گالن
6 حداکثر جریان / ساعت 720 لیتر 190 گالن
7 حداقل دمای آب -20 ℃ -4 ℉
8 حداکثر دمای آب 50 ℃ 122 ℉
9 موجودیت و اندازه صافی بدون صافی، هنگامی که ذرات بزرگتر از 1 یا 2 میلی متر هستند نیاز به صافی است بدون صافی، هنگامی که ذرات بزرگتر از 1 یا 2 میلی متر هستند نیاز به صافی است
10 فیلتر(های) ورودی توصیه شده RF100 Single
RF100 Single
محیطمتریکامپریال
11 حداقل دمای محیط -20 ℃ -4 ℉
12 حداکثر دمای محیط 50 ℃ 122 ℉
13 حداقل رطوبت نسبی 0 % 0 %
14 حداکثر رطوبت نسبی 100 % 100 %
گازمتریکامپریال
15 حداقل جریان / دقیقه 0.2 لیتر 0.1 گالن
16 حداکثر جریان / دقیقه 0.6 لیتر 0.2 گالن
17 حداقل جریان / ساعت 12 لیتر 3.2 گالن
18 حداکثر جریان / ساعت 36 لیتر 9.5 گالن
19 فشار حداقل 50 کیلوپاسکال 7 PSI
20 فشار حداکثر 400 کیلوپاسکال 58 PSI
21 کیفیت گاز بدون گازهای تخریش کننده: مناسب برای O2، هوا، CO2، N2 بدون گازهای تخریش کننده: مناسب برای O2، هوا، CO2، N2
برقیمتریکامپریال
22 مصرف برق واحد پمپ مشمول این محصول نیست. مصروف تخمینی برق 200 - 850 وات پمپ مشمول این محصول نیست. مصروف تخمینی برق 200 - 850 وات
23 قطعات خیس شده رزین های نایلونی رزین های نایلونی
24 مدل پمپ این محصول هم با پمپ های شناور و هم با پمپ های گریز از مرکز یا سنترفیوژی تک مرحله ای کار می کند. این محصول هم با پمپ های شناور و هم با پمپ های گریز از مرکز یا سنترفیوژی تک مرحله ای کار می کند.
25 تنظیم فشار پمپ این محصول با اکثر پمپ های هد پایین (Low head) به خوبی کار می کند. سر 10 تا 15 متر. (جزئیات بیشتر را از ما بخواهید). این محصول با اکثر پمپ های هد پایین (Low head) به خوبی کار می کند. سر 10 تا 15 متر. (جزئیات بیشتر را از ما بخواهید).
26 کنترل بدون کنترل بدون کنترل
پمپ
27 @option Grundfos CM1-4
28 @option Aquavar e-ABII
اتصالاتمتریکامپریال
29 ورودی آب 10 میلی متر یا 3/8 اینچ 10 میلی متر یا 3/8 اینچ
30 مجرای خروج آب 10 میلی متر یا 3/8 اینچ 10 میلی متر یا 3/8 اینچ
31 ورودی گاز 6 میلی متر یا 1/4 اینچ 6 میلی متر یا 1/4 اینچ
ابعاد و وزنمتریکامپریال
32 ابعاد. (عرض) x (طول) x (ارتفاع) 120 x 180 x 140 میلی متر 4.7 x 7.1 x 5.5 اینچ
33 وزن 67 کیلوگرام 147.7 پوند
34 ابعاد برای ارسال . (عرض) x (طول) x (ارتفاع) 16 x 33 x 16 سانتی متر 6 x 13 x 6 اینچ
35 وزن حمل و نقل 2 کیلوگرام 4 پوند
ملاحظات
36 سایر اظهارات

    بازگشت به: میکسر نانوحباب توربیتی