بازگشت به: استخر: میکسر نانوحباب O3 سویم پیورتی
شرحمتریکامپریال
1 اسم مدل مشخصات نانو حباب میکسر Swim Purity 838 O3 مشخصات نانو حباب میکسر Swim Purity 838 O3
2 شماره مدل turbiti_838_wallmount_galvanized-box_swim-puriti turbiti_838_wallmount_galvanized-box_swim-puriti
مایعمتریکامپریال
3 حداقل جریان / دقیقه 100 لیتر 26 گالن
4 حداکثر جریان / دقیقه 250 لیتر 66 گالن
5 حداقل جریان / ساعت 6.0 M3 211.9 CF
6 حداکثر جریان / ساعت 15 M3 530 CF
7 حداقل دمای آب -20 ℃ -4 ℉
8 حداکثر دمای آب 50 ℃ 122 ℉
گازمتریکامپریال
9 حداقل جریان / دقیقه 5.0 لیتر 1.3 گالن
10 حداکثر جریان / دقیقه 8.0 لیتر 2.1 گالن
11 حداقل جریان / ساعت 300 لیتر 79 گالن
12 حداکثر جریان / ساعت 480 لیتر 127 گالن
13 فشار حداقل 50 کیلوپاسکال 7 PSI
14 فشار حداکثر 350 کیلوپاسکال 51 PSI
برقیمتریکامپریال
15 قطعات خیس شده PVC، SUS304، SUS316، PVDF، EPDM، سیلیکون، ویتون PVC، SUS304، SUS316، PVDF، EPDM، سیلیکون، ویتون
اتصالاتمتریکامپریال
16 ورودی آب رزوه داخلی Rc 2 رزوه داخلی Rc 2
17 مجرای خروج آب رزوه داخلی Rc یک اینچی رزوه داخلی Rc یک اینچی
18 ورودی گاز شیلنگ سیلیکونی 5x9 میلی متر (شلنگ قطر داخلی x خارجی) شیلنگ سیلیکونی 5x9 میلی متر (شلنگ قطر داخلی x خارجی)

بازگشت به: استخر: میکسر نانوحباب O3 سویم پیورتی