بازگشت به: nanobubble water tank for research
شرحمتریکامپریال
1 اسم مدل microstar clear pvc tank microstar clear pvc tank
2 شماره مدل microstar_clear_pvc_tank_15l microstar_clear_pvc_tank_15l
برقیمتریکامپریال
3 قطعات خیس شده clear pvc clear pvc
ابعاد و وزنمتریکامپریال
4 ابعاد. (عرض) x (طول) x (ارتفاع) 460 x 210 x 385 میلی متر 18.1 x 8.3 x 15.2 اینچ
5 وزن 10.6 کیلوگرام 23.4 پوند
6 ابعاد برای ارسال . (عرض) x (طول) x (ارتفاع) 56 x 32 x 54 سانتی متر 22 x 13 x 21 اینچ
7 وزن حمل و نقل 20 کیلوگرام 44 پوند
ملاحظات
8 سایر اظهارات
  • tank volume nett 17.2 liter

  • tank volume gross 33.1 liter

  • microstar ozone resistant water tank for reseach and small practical nanobubble applications.

بازگشت به: nanobubble water tank for research