منتشر شده: Monday, 6 April 2020
اصلاح شده: Sunday, 25 December 2022

نمایش نرم افزار ALT حسگر نانوحباب فیلم

اجرای نمایشی و پیکربندی حسگر نانوحباب ALT

عملکرد و پیکربندی حسگر نانوحباب ALT آسان است. این فیلم یک نمای کلی از تنظیمات و کنترل می دهد. در دفترچه راهنمای کاربر، دستورالعمل های بیشتری در مورد 3 حالت عملکرد وجود دارد. در صورت داشتن هرگونه سوال، پس از مطالعه راهنما، لطفا باما تماس بگیرید.