بازگشت به: ناظر یا نشان گر حباب فوق العاده ALT-9F17
شرحمتریکامپریال
1 اسم مدل ALT-9F17 ALT-9F17
2 شماره مدل ALT-9F17 ALT-9F17
مایعمتریکامپریال
3 موجودیت و اندازه صافی بدون صافی. روی دستگاه یک فیلتر 2-7 میکرونی برای حذف حباب های ریز توصیه می شود بدون صافی. روی دستگاه یک فیلتر 2-7 میکرونی برای حذف حباب های ریز توصیه می شود
محیطمتریکامپریال
4 حداکثر دمای محیط 40 ℃ 104 ℉
ابعاد و وزنمتریکامپریال
5 ابعاد. (عرض) x (طول) x (ارتفاع) 150 x 335 x 136 میلی متر 5.9 x 13.2 x 5.4 اینچ
6 وزن 6 کیلوگرام 13.2 پوند
7 ابعاد برای ارسال . (عرض) x (طول) x (ارتفاع) 41 x 31 x 33 سانتی متر 16 x 12 x 13 اینچ
8 وزن حمل و نقل 7 کیلوگرام 15 پوند

بازگشت به: ناظر یا نشان گر حباب فوق العاده ALT-9F17