بازگشت به: میکرو استار ازن
شرحمتریکامپریال
1 اسم مدل مشخصات میکرو استار FS400AC-1 مشخصات میکرو استار FS400AC-1
2 شماره مدل FS400AC-1 FS400AC-1
مایعمتریکامپریال
3 جریان / دقیقه 56 لیتر 15 گالن
4 جریان / ساعت 3.4 M3 118.7 CF
گازمتریکامپریال
5 حداقل جریان / دقیقه 0.0 M3 0.6 CF
6 حداکثر جریان / دقیقه 0 M3 3.5 CF
7 حداقل جریان / ساعت 1.1 M3 38 CF
8 حداکثر جریان / ساعت 6.0 M3 212 CF
9 کیفیت گاز O2، O3، CO2، هوا، N2 O2، O3، CO2، هوا، N2
برقیمتریکامپریال
10 ولتاژ فاز Ø واحد سه فاز (3 Ø) 200/220 ولت سه فاز (3 Ø) 200/220 ولت
11 مصرف برق واحد 400 وات 400 وات
12 کنترل درایو فرکانس درایو فرکانس
ابعاد و وزنمتریکامپریال
13 Dim. (w) x (d) x (h) 270 x 270 x 672 میلی متر 10.6 x 10.6 x 26.5 اینچ
14 وزن 17 کیلوگرام 37.5 پوند
15 Shipping dim. (w)x(d)x(h) 40 x 40 x 90 سانتی متر 16 x 16 x 35 اینچ
16 وزن حمل و نقل 20 کیلوگرام 44 پوند

بازگشت به: میکرو استار ازن