بازگشت به: میکرو استار ازن
شرحمتریکامپریال
1 اسم مدل مشخصات میکرو استار FS302AC-SW1 مشخصات میکرو استار FS302AC-SW1
2 شماره مدل FS302AC-SW1 FS302AC-SW1
گازمتریکامپریال
3 حداقل جریان / دقیقه 0.5 لیتر 0.1 گالن
4 حداکثر جریان / دقیقه 1.0 لیتر 0.3 گالن
5 حداقل جریان / ساعت 30 لیتر 7.9 گالن
6 حداکثر جریان / ساعت 60 لیتر 16 گالن
7 فشار حداقل 50 کیلوپاسکال 7 PSI
8 فشار حداکثر 200 کیلوپاسکال 29 PSI
9 کیفیت گاز O2، O3، CO2، هوا، N2 O2، O3، CO2، هوا، N2
برقیمتریکامپریال
10 ولتاژ فاز Ø واحد سه فاز (3 Ø) 200/220 یا سه فاز (3 Ø) 100/115 سه فاز (3 Ø) 200/220 یا سه فاز (3 Ø) 100/115
11 مصرف برق واحد 30 وات 30 وات
12 کنترل درایو فرکانس درایو فرکانس
ابعاد و وزنمتریکامپریال
13 Dim. (w) x (d) x (h) 152 x 152 x 380 میلی متر 6.0 x 6.0 x 15.0 اینچ
14 وزن 6.3 کیلوگرام 13.9 پوند
15 Shipping dim. (w)x(d)x(h) 54 x 48 x 28 سانتی متر 21 x 19 x 11 اینچ
16 وزن حمل و نقل 19 کیلوگرام 42 پوند
ملاحظات
17 سایر اظهارات
  • آکنیتی یک درایو فرکانس و ترانسفورماتور از پیش تنظیم شده برای تبدیل به شبکه برق محلی ارائه می دهد.

  • امکان استفاده از آب دریا

بازگشت به: میکرو استار ازن