کشاورزی پروبیوتیک

کشاورزی

پروبیوتیک‌های آکنیتی کشاورزی با میکروارگانیسم‌های بیمار رقابت می‌کنند. گونه های مختلف باکتری به شکل قرص منبع غذا را برای باکتری های بیمار حذف می کنند. قرص های جوشان باید در آب حل شوند.

  • مشخصات

تصفیه آب با پروبیوتیک

تصفیه آب

شکوفه های جلبک اغلب دلیلی برای شروع بهسازی استخر است. پروبیوتیک ها در ترکیب با حباب های بسیار ریز می توانند کارایی فرآیند تصفیه فاضلاب را افزایش دهند. آکنیتی پروبیوتیک ها را به شکل قرص عرضه می کند، راهی آسان و ایمن برای دوز و استفاده از باکتری های مفید.

  • فواید