بازگشت به: هواده اکسیتی 100
شرحمتریکامپریال
1 اسم مدل مشخصات هواده صنعتی 100 LPM مشخصات هواده صنعتی 100 LPM
2 شماره مدل oxiti-100-aerator oxiti-100-aerator
اتصالاتمتریکامپریال
3 ورودی گاز فشار 10 میلی متر برای اتصال یا 3/8 اینچ در صورت درخواست فشار 10 میلی متر برای اتصال یا 3/8 اینچ در صورت درخواست
ابعاد و وزنمتریکامپریال
4 ابعاد. (عرض) x (طول) x (ارتفاع) 270 x 550 x 450 میلی متر 10.6 x 21.7 x 17.7 اینچ
5 وزن 19 کیلوگرام 41.9 پوند
6 ابعاد برای ارسال . (عرض) x (طول) x (ارتفاع) 43 x 65 x 48 سانتی متر 17 x 26 x 19 اینچ
7 وزن حمل و نقل 22 کیلوگرام 49 پوند

بازگشت به: هواده اکسیتی 100