Gepubliceerd: vrijdag, 15 december 2023
Gewijzigd: woensdag, 27 december 2023

Ozonsensor en detector voor opgeloste stoffen CX-100II

Inleiding

Ozone sensor CX100 product photo

Meetsystemen voor opgeloste gassen zijn apparaten die worden gebruikt om de concentratie van gassen zoals zuurstof en ozon opgelost in water te meten. Deze systemen maken meestal gebruik van sensoren of sondes die speciaal zijn ontworpen om de niveaus van opgeloste gassen te detecteren en te kwantificeren. Ze kunnen worden gebruikt in verschillende toepassingen zoals waterbehandeling, industriële processen en milieumonitoring.


Conventionele en gangbare meetsystemen voor opgeloste gassen en minder belangrijke componenten maken vaak gebruik van elektrochemische sensoren of ultraviolet (UV) absorptietechnieken om de concentratie van gassen zoals ozon in water te bepalen. Deze meetmethoden zijn echter duur en gecompliceerd vanwege de diverse componenten die naast elkaar bestaan.

De nieuw ontwikkelde CX-100-II is een baanbrekende oplossing op het gebied van waterkwaliteitsanalyse, speciaal ontworpen voor snelle en nauwkeurige metingen van gassen en minder belangrijke componenten die in water zijn opgelost. De belangrijkste innovatie ligt in het gebruik van de damp-vloeistofscheidingsmethode, waardoor het zich onderscheidt van traditionele meettechnieken.

CX-100-II Werkwijze

The conventional approaches involved comparing the color changes in the sample water by introducing reagents, but they were often intricate due to the presence of various coexisting components. In contrast, the CX-100-II's Vapor–liquid separator method simplifies the process by expelling ozone and other gases from the sample water and directing it through a detector tube (figure 1). This innovative method overcomes challenges associated with the equilibrium time required for measurements, concentration fluctuations due to temperature changes, and errors arising from pressure imbalances.

Toepassing van CX-100-II als opgeloste ozondetector

systeemdiagram ozonsensor CX100

Bij conventionele benaderingen werden kleurveranderingen in het monsterwater vergeleken door reagentia toe te voegen, maar deze waren vaak complex door de aanwezigheid van verschillende componenten die naast elkaar bestonden. De damp-vloeistof scheidingsmethode van de CX-100-II daarentegen vereenvoudigt het proces door ozon en andere gassen uit het monsterwater te verdrijven en in een detectorbuis te leiden (afbeelding 1). Deze innovatieve methode overwint de uitdagingen die gepaard gaan met de voor metingen benodigde equilibratietijd, concentratiefluctuaties door temperatuurveranderingen en fouten door drukonevenwichtigheden.

Voordelen van CX-100-II

  1. De CX-100-II maakt gebruik van innovatieve meettechnieken en een op verdamping gebaseerde aanpak om storingen te voorkomen en alleen relevante componenten te meten.
  2. Het kan minieme monsterhoeveelheden detecteren, waardoor het veelzijdig is voor kleine monstervolumes (10-50 ml) water.
  3. Het kan sterk vervuild water meten voorbij gespecificeerde concentraties, zich aanpassen aan verschillende scenario's en een referentie bieden voor eenvoudigere metingen.
  4. Praktijktests tonen de effectiviteit en het gebruiksgemak aan, vooral voor metingen van opgelost ozon, en overtreffen complexere en duurdere analyzers.

Conclusie

CX-100-II vertegenwoordigt een belangrijke vooruitgang in de analyse van waterkwaliteit. Zijn innovatieve damp-vloeistof scheidingsmethode, gekoppeld aan zijn weerstand tegen interferenties, temperatuurschommelingen en gevoeligheid voor kleine monsterhoeveelheden, maken hem tot een betrouwbare en efficiënte oplossing voor metingen op locatie. De gebruiksvriendelijke bediening en robuuste prestaties in veldmetingen onderstrepen de geschiktheid voor verschillende toepassingen, waardoor het een waardevol instrument is voor de analyse van watercomponenten.