Gepubliceerd: woensdag, 22 maart 2023
Gewijzigd: maandag, 7 augustus 2023

De rol van nanobellen in de slagroei in Nieuw-Zeeland.

nanoO3 in Nieuw-Zeeland, heeft een groeiproef met nanobellen opgezet in een NFT-systeem voor sla

Nanobubble Water Care Services Ltd t/a nanobubble, een bedrijf dat actief is in water- en nanobubble-toepassingen in Nieuw-Zeeland, werd in 2022 partner van Acniti. Ter ondersteuning van de marketing en verkoop van turbiti nanobubbles-generatoren en oxiti-zuurstofconcentratoren in Nieuw-Zeeland voerde het bedrijf een testproef uit met sla waarbij zoveel mogelijk de ISO-proctol werd gevolgd. De resultaten zijn spectaculair.

Het belang van zuurstof bij plantengroei

Kruiden- en slakas in Christchurch, Nieuw-Zeeland.

Het verbeteren van de kwaliteit van irrigatiewater heeft positieve effecten op de fysische en hydraulische eigenschappen van de bodem en verhoogt daardoor de productie van gewassen. Ook speelt zuurstof een belangrijke rol bij de ademhaling van planten, wat zorgt voor energieproductie en plantengroei.

Het verhogen van het zuurstofpercentage in water verbetert de wortelstructuur en de activiteit van nuttige microben in de rhizosfeer. Een effectief en praktisch systeem kan de productiviteit verhogen door de kwaliteit van irrigatiewater te verbeteren en de opgeloste zuurstof in irrigatiewater te verhogen. Acniti zuurstofconcentrator en Acniti turbiti O3 zijn zeer effectieve supplementen voor irrigatie van landbouwgronden en verbeteren tegelijkertijd de waterkwaliteit en verhogen opgeloste zuurstof (DO) en ozon in irrigatiewater. De geproduceerde nanobubbels verzadigen het water snel met zuurstof, en door hun zeer lage drijfvermogen kunnen ze lang onder water blijven en zuurstofverlies voorkomen.

Materialen en methodes

Figuur 1. Gebruikte apparatuur en proefplanten
Figuur 1. Gebruikte apparatuur en proefplanten
Fig. 2. 1 = Controle 2, 2 = Controle 1, 3 = met nanobellen behandelde groep
Fig. 2. 1 = Controle 2, 2 = Controle 1, 3 = met nanobellen behandelde groep

Om de rol van zuurstof- en ozon-nanobellen in de groei van sla te bepalen, is een experimenteel onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek is uitgevoerd op drie groepen sla en gedurende vier weken geëvalueerd. De eerste groep werd voorzien van nanobellen O2 (6liter/uur) en ozon met een hoeveelheid van 0,2 gr/uur. De tweede groep (controle 1) kreeg alleen ozon per venturi met een hoeveelheid van 0,2 gr/uur. De derde groep (controle 2) kreeg alleen lucht via een venturi.

Resultaten

Opgelost zuurstof niveau

Tijdens de vier weken durende studie was het niveau van opgeloste zuurstof in de groep die zuurstof nanobellen en ozon ontving significant hoger dan de twee controlegroepen.

Het gehalte opgeloste zuurstof in de geteste groep lag tussen de 14 en 16 ppm, terwijl bij controle 1 en 2 de hoeveelheid opgeloste zuurstof verschilde van 10 tot 12 ppm.

Sla gewicht

Gedurende vier weken en aan het einde van elke week werd het gewicht van de sla in elke groep geëvalueerd. In de eerste en tweede week was er geen significant verschil in gewicht van de groepen, maar in de derde en vierde week had de experimentele groep een significante gewichtstoename in vergelijking met de controlegroepen. Aan het einde van de vierde week woog de experimentele groep bijvoorbeeld 233,7 gram, controlegroep 1 had een gemiddeld gewicht van 173,26 gram en controlegroep 2 had een gemiddeld gewicht van 129,21 gram. Dat betekent dat de groep die zuurstofrijk water met nanobellen ontving 38,8% zwaarder was dan controle 1 en 80% zwaarder dan controle 2. Tegelijkertijd is de wortellengte aanzienlijk langer in de groep die met nanobellen is behandeld (figuur 2).

Conclusie

Grafiek Nanobubble-proef versus controles dagelijkse DO ppm
Grafiek Nanobubble-proef versus controles dagelijkse DO ppm
Grafiek gemiddeld slagewicht in gram nanobellenspoor versus controles
Grafiek gemiddeld slagewicht in gram nanobellenspoor versus controles

Dit onderzoek toont aan dat door het gebruik van Acniti nanobubbles-generatoren het niveau van opgeloste zuurstof in het water wordt verhoogd, de wortels van sla meer groeien en het gewicht ervan aanzienlijk toeneemt.

Contact

Geïnteresseerd in een nanobellengeneratorinstallatie in Nieuw-Zeeland.

Neem contact op met Nanobubble Water Care Services Ltd t/a nano3. logo nanO3