O2 سوپاپ بررسی اکسیژن

  • شیر چک گاز برای میکسرهای حباب نانو توربیتی مورد نیاز است
  • از ورود آب به غلیظ کننده اکسیژن جلوگیری می کند
  • برای استفاده در ترکیب با ازن مناسب نیست

Slideshow Items

لازم است شیر یکطرفه گاز را در حدود 30 سانتی متر از ورودی گاز میکسر نانوحباب قرار دهید. برای میکسرهای نانوحباب شناور، در صورتی که راحت تر باشد، می توان دریچه بازرسی گاز یک طرفه را درست خارج از واحد شناور قرار داد. شیر چک یک طرفه گاز از ورود آب به شیلنگ گاز جلوگیری می کند و از ژنراتور اکسیژن محافظت می کند. لطفاً مطمئن شوید که دریچه گاز یک طرفه به درستی نصب شده است و فلش به سمت مولد حباب بسیار ریز است زیرا گاز باید در آن جهت جریان یابد.

آکنیتی همچنین دارای یک شیر چک مقاوم در برابر ازن است که از SUS316L با مهر و موم Viton موجود است.