Verschillende maten Bubbels en waarom het belangrijk is voor de eigenschappen

  • Gepubliceerd: vrijdag, 30 juni 2017
  • /
  • Gewijzigd: zondag, 11 november 2018

Bubbles maten

Ultrafijne bubbels, Nanobubbels, opgeloste zuurstof, microbubbels, milli-bubbels, de wereld van bubbels kan soms verwarrend zijn. Bubbels zijn gasgevulde holtes in water, die gesuspendeert in water blijven, opgeloste zuurstof zijn onbonden zuurstofmoleculen in water. Ongebonden zuurstof gedraagt ​​zich anders en het is belangrijk om het verschil tussen een opgelost gas en een gasholte te begrijpen.

Milli-bubbels zijn bellen die kleiner zijn dan 1 millimeter in diameter, maar groter dan 1 micrometer. Microbubbels zijn kleine bellen met een diameter tussen 10 en 50 μm en nemen af in grootte en verdwijnen tenslotte onder water. Nanobubbels die officieel ultrafijne bubbels heten zijn miniatuurbubbels in vloeistoffen met een diameter kleiner dan 200 nm, en hebben verschillende unieke fysische eigenschappen, anders dan gewone milli-bubbels. Ze blijven lang stabiel in water door hun negatief geladen oppervlak, dat kan worden berekend door het zeta-potentieel, terwijl de milli-bubbels in grootte toenemen stijgen, en bij het wateroppervlak barsten de bubbels.

Voorbeelden milli bubbels, micro bubbel en ultrafijn bubbels

Kleiner bubbels hebben een betere reactiviteit door oppervlaktevergroting

In hetzelfde volume water is het contactgebied tussen bubbels in water gevuld met kleine bubbels veel groter dan water gevuld met grotere bubbels. De toename van het contactgebied (oppervlak) verbetert d.w.z. de aërobe bacterieactiviteiten in de vloeistof door gebruik te maken van zuurstof of anaërobe bacterien kunnen de werkzaamheden door vergroten door het creëren van stikstofbubbels. De efficiency van chemische reacties wordt verhoogd tussen het gas en vloeibare ingrediënten. In praktische toepassingen is CO2 gemakkelijker voor algen beschikbaar, en O2 is makkelijker beschikbaar voor plantenwortels of aerobische bacteriën in bodemsanering.

In de afbeelding zien we dat wiskundig: kleine bubbels kunnen worden gecreëerd bij hogere concentraties dan grotere bubbels. Het oppervlak van een volume bubbels is omgekeerd de verhouding van de bubbeldiameter; derhalve hebben bubbels in 1 ml water met de bubbel diameter van 100 nm  (2x10.15 bubbels) 1000 keer meer oppervlak (240 m2) dan 1 ml water van 0,1 mm belletjes (2x10.6 bellen, 0,24 m2).

Kleinere bubbels hebben betere reactiviteit door oppervlakvergroting

Bubbels bestaan uit 3 componenten, gasfase, schelp/memberaan en waterige of vloeibare fase. De gasfase is het gas in de bubbel, die een enkelgas of een gasmengsel is. De membraan, water of een vloeistof die de gasfase omringt. De vorming van bellen en de mechanische eigenschappen van bubbels hangt af van de eigenschap van het membraanmateriaal. Het laatste bestanddeel is de waterige fasen die de vloeibare of gecombineerde oplossing die het membraanmateriaal omringt.

Bovendien hebben fijne bubbels een elektrisch geladen oppervlak dat ze in staat stelt om vrije radicalen te genereren met de microbubble-ineenstorting. Daarnaast meldden sommige onderzoekers dat luchtmicrobellen pseudo-elastisch en bolvormig waren in waterige oplossingen. Wat de vloeibare dynamische eigenschappen betreft, hebben bellen een lage stijg snelheid in de vloeibare fase en een lage vermindering van de wrijvingsweerstand.

Bubbels in zuiver water zijn negatief geladen. Het zeta potentieel gemeten in water met zuurstof fijne bubbels was van -45 mV tot -34 mV terwijl de lucht fijne bubbels een beetje lager is, van -20 mV tot -17 mV. Het grote specifieke oppervlakte en geladen oppervlak zorgen ervoor dat kleine bellen effectief absorberen tegenover elkaar geladen moleculen en / of kleine deeltjes.

Microbubble Oppervlaktespanning en gasdruk

De gasdruk in een kleine bubbel is hoger dan in een grote bubbel, daarom is ook de oppervlaktespanning van een kleine bubbel hoger. Om deze reden lost het gas van een kleine bubble sneller op dan die van een grote bubbel. Kleine bellen stijgen langzamer dan grote bellen naar de bovenkant van het wateroppervlak. Door deze extra tijd is het gasvervoer van bubble naar vloeistof efficiënter. Een kleine bubbel coalescence minder (kleiner bij elkaar) dan grote bubbels, dit is gunstig, omdat wanneer bellen groter worden, komen ze sneller op het oppervlak waardoor ze minder tijd krijgen om het gas op te lossen..

 

Ultrafijn bubbels grootte en gas druk

In de tabel hieronder worden voorbeelden gegeven van de druk in de bubble, afhankelijk van de grootte van de bubbel, de berekeningen zijn gebaseerd op de Young-Laplace vergelijking.

Diameter van een bubble versus de druk in de bubble in water

Diameter bubbelDruk binnen de bubbel in water
1 mm1.003 atm
100 μm1.03 atm
10 μm1.29 atm
1 μm3.9 atm
500 nm5.8 atm
300 nm9.7 atm
200 nm14.6 atm
100 nm29.7

De diameter van de bubbel in water wordt weerspiegeld in drijfvermogen en stijg snelheid. De stijg snelheid hangt af van de oplossingseigenschappen, en het Reynoldsnummer komt overeen met ongeveer 1 bij ongeveer 100 μm diameter. Bovendien, in het geval van Re <1, is de wet van Stokes van toepassing. Op basis van de wet van Stokes worden in de tabel 3 voorbeelden gegeven van verschillende bubbel grooten en de stijg snelheid van een bubbel in water. Aangezien ultrafijne bubbels zo klein zijn en willekeurig door de vloeistof gaan, is de stokes wet niet van toepassing op hen.

Diameter van een bubble versus stijgende snelheid van bubble in water (v s)

Diameter of a bubbleStijg snelheid van een bubbel in water (v s)
100 μm5440 μm / s
10 μm54.4 μm / s = 19.6 cm/h
1 μm0.544 μm / s = 2.0 mm/h

Het begrijpen van de fysicochemische eigenschappen van een verbinding zoals oplosbaarheid, stabiliteit, vormdefinitie, vaste-stof eigenschappen, partitiecoëfficiënt en ionisatie constanten is essentieel. Onder de fysisch-chemische eigenschappen van micro-nanobubbels is er een groot specifieke gebied en de hoge druk van gas in de bubbel, die deze bubbels hoge gasoplosmogelijkheden brengt. Hoe kleiner de bubbelgrootte, des te hoger de zuurstofdruk pO2 waarden in water, wat suggereert dat nanobubbels de pO2-waarden in water in grotere mate verhogen dan die van microbellen (10-50 micrometer in diameter).

Waarom leven ultrafijne bubbels zo lang?

In laboratoriumomstandigheden zijn er mogelijkheden om bubbels voor 3 tot 6 maanden in stand te houden, in praktische toepassingen is dit korter. De waarschijnlijke reden voor de langdurige aanwezigheid van ultrafijne bubbels is dat de ultrafijne bubbelgas / vloeistof-interface geladen wordt, waarbij een tegenstrijdige kracht wordt aangebracht op de oppervlaktespanning, waardoor de dissipatie ervan wordt vertraagd of voorkomen. In een elektrolytoplossing worden de positieve ionen geconcentreerd rond de gaskern door het negatief geladen oppervlak en fungeren als een schelp/membraan die voorkomen dat het gas verspreidt (het uitzoutfenomeen). Door deze eigenschappen van ionengedrag blijven ultrafijne bubbels langer dan 6 maanden stabiel in elektrolytoplossing.Gepubliceerd

@nano_bubbles
acniti | Ultrafine Bubbles and the effect on Seed Germination but also on wiskey and beer malting bit.ly/2JfabiP
May 31, 2018


@nano_bubbles
acniti | Laundry clean with a bubble boost bit.ly/2vHLD8w
#ufb #nanobubble #detergent #ecobubble #finebubble #zaboon #laundry
Jul 26, 2017
acniti is gespecialiseerd in de verkoop en marketing van ultrafijn bubbels en nanobubbels technologie, om groei te versnellen.

Bubbel technologie is de volgende revolutie in water en vloeistoffen om hun eigenschappen te veranderen door gassen op te lossen, ter verbetering van biologische processen, innoveren van reiniging en desinfectie in een breed scala van toepassingen.

Ouder
Contact

acniti LLC
1-2-9 Nyoidani
Minoh Osaka
〒562-0011
Japan

+81 70 4422 8292