بازگشت به: هوا دهنده مگا
شرحمتریکامپریال
1 اسم مدل AF-3700 AF-3700
2 شماره مدل AF-3700 AF-3700
مایعمتریکامپریال
3 جریان / دقیقه 24 M3 847.6 CF
4 جریان / ساعت 1,440 M3 50,853 CF
گازمتریکامپریال
5 جریان / دقیقه 4.2 M3 148 CF
6 جریان / ساعت 252 M3 8,899.3 CF
7 تذکر گاز هوادهی توسط پمپ یا کمپرسور برای هوادهی عمیق هوادهی توسط پمپ یا کمپرسور برای هوادهی عمیق
برقیمتریکامپریال
8 ولتاژ فاز Ø واحد 200/220 @ 50/60Hz 200/220 @ 50/60Hz
9 مصرف برق واحد 3.7 کیلو وات 3.7 کیلو وات
10 قطعات خیس شده چدن چدن
اتصالاتمتریکامپریال
11 ورودی گاز D80A (JIS) D80A (JIS)
ابعاد و وزنمتریکامپریال
12 ابعاد. (عرض) x (طول) x (ارتفاع) 1500 x 1230 x 1430 میلی متر 59.1 x 48.4 x 56.3 اینچ
13 وزن 460 کیلوگرام 1,014.1 پوند
14 ابعاد برای ارسال . (عرض) x (طول) x (ارتفاع) 110 x 110 x 143 سانتی متر 43 x 43 x 56 اینچ
15 وزن حمل و نقل 500 کیلوگرام 1,102 پوند
ملاحظات
16 سایر اظهارات
  • سرعت انتقال اکسیژن: 15.5kg-O2/h

  • دمنده: TBS-65 (5.5 کیلووات)، 1 واحد

megaerator AF-3700 CAD dimension drawing front

AF-3700 dimensions

ABCDEFGHIJd JISkg
mm10001,3401,4301,2206407602101,2301,1501,50080A460
inch

megaerator AF-3700 CAD dimension drawing top

بازگشت به: هوا دهنده مگا