بازگشت به: استخر: میکسر نانوحباب O3 سویم پیورتی
شرحمتریکامپریال
1 اسم مدل مشخصات نانو حباب میکسر Swim Purity 737 O3 مشخصات نانو حباب میکسر Swim Purity 737 O3
2 شماره مدل turbiti_swim_puriti_737-O2 turbiti_swim_puriti_737-O2
برقیمتریکامپریال
3 قطعات خیس شده PVC، SUS304، SUS316، PVDF، EPDM، سیلیکون، ویتون PVC، SUS304، SUS316، PVDF، EPDM، سیلیکون، ویتون

بازگشت به: استخر: میکسر نانوحباب O3 سویم پیورتی