بازگشت به: میکرو استار ازن
شرحمتریکامپریال
1 اسم مدل مشخصات میکرو استار FS700AC-1 مشخصات میکرو استار FS700AC-1
2 شماره مدل FS700AC-1 FS700AC-1
مایعمتریکامپریال
3 جریان / دقیقه 100 لیتر 26 گالن
4 جریان / ساعت 6.0 M3 211.9 CF
گازمتریکامپریال
5 حداقل جریان / دقیقه 0.1 M3 3.5 CF
6 حداکثر جریان / دقیقه 0 M3 5.3 CF
7 حداقل جریان / ساعت 6.0 M3 212 CF
8 حداکثر جریان / ساعت 9.0 M3 318 CF
برقیمتریکامپریال
9 ولتاژ فاز Ø واحد سه فاز (3 Ø) 200/220ولت سه فاز (3 Ø) 200/220ولت
10 مصرف برق واحد 750 وات 750 وات
11 کنترل درایو فرکانس درایو فرکانس
ابعاد و وزنمتریکامپریال
12 Dim. (w) x (d) x (h) 230 x 230 x 695 میلی متر 9.1 x 9.1 x 27.4 اینچ
13 وزن 25 کیلوگرام 55.1 پوند
14 Shipping dim. (w)x(d)x(h) 90 x 50 x 50 سانتی متر 35 x 20 x 20 اینچ
15 وزن حمل و نقل 32 کیلوگرام 71 پوند

بازگشت به: میکرو استار ازن